Waarom controleren of de WOZ-waarde van uw bedrijfspand klopt?

Wanneer de gemeente de waarde van uw bedrijfs- of winkelpand te hoog vaststelt, worden uw onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait eveneens te hoog vastgesteld. Dit kan een behoorlijk financieel nadeel opleveren. Ook komt het voor dat gemeentes de WOZ-waarde van winkel- of bedrijfspanden opeens fors verhogen. Vaak is de reden van een dergelijke stijging niet te verklaren. Het kan daarom zeer lonend zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking.

Wilt u de WOZ-waarde van uw bedrijfs- of winkelpand verlagen?

Hoe bepalen gemeentes de WOZ-waarde van een bedrijfspand?

Uw gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van uw bedrijfspand door de marktwaarde te schatten. Hierbij kijkt men vaak naar referentiepanden in de omgeving. Daarnaast wordt de waarde van een winkel of bedrijfspand vaak bepaald op basis van de jaarhuur en een vermenigvuldigingsfactor. Daarin spelen onder meer leegstand in de directe omgeving en investeerdersrisico een rol. Zeker nu in veel stadscentra de leegstand toeneemt, is het raadzaam om na te gaan of de WOZ-waarde van uw bedrijfspand voldoende de werkelijkheid weerspiegelt.

Laat WOZ Kwadraat helpen

WOZ bezwaar maken op bedrijfspanden

Bezwaar indienen tegen WOZ bedrijfspand

Als de WOZ-waarde van uw bedrijfspand(en) te hoog is vastgesteld, kan het zeer lonend zijn om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

 • De indieningstermijn
 • De complexe wijze van waardebepaling bij winkel- en bedrijfspanden
 • De inhoud van het taxatieverslag (de onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde)
 • Het eventueel inschakelen van een makelaar voor een contra-expertise (WOZ-taxatie)
 • De eisen waaraan een bezwaarschrift volgens de wet moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van de argumentatie.
Bedrijfspanden belasting WOZ Kwadraat
Bedrijfspand huren en belasting

Waarom een specialist inschakelen voor bezwaar tegen WOZ bedrijfspand?

Bij het opstellen van een kansrijk WOZ-bezwaarschrift en eventuele beroepsprocedures komt nogal wat kijken. Kennis van procedures, maar ook kennis van vastgoed en taxaties. Ook is er geduld nodig om de lange procedures te monitoren en de termijnen te bewaken. Daarom is het verstandig de hulp van een professional in te schakelen. WOZ kwadraat heeft ruime ervaring in het succesvol verlagen van te hoge WOZ-waardes van bedrijfspanden voor vastgoedeigenaren en kleine beleggers.

WOZ kwadraat maakt al een aantal jaren met succes bezwaar voor twee vestigingen van een landelijk filiaal bedrijf. Het onderstaande overzicht geeft de behaalde resultaten weer. Het totale voordeel voor deze ondernemer bedroeg € 35.471. Inmiddels loopt de WOZ-waarde voor de betreffende panden in de pas met de markt.

WOZ waarde verlagen bedrijfspand voorbeeld

Voorbeeld WOZ bezwaar maken bedrijfspand

Vrijblijvend contact opnemen

De werkwijze van WOZ Kwadraat

WOZ kwadraat heeft sinds 2010 een beproefde werkwijze ontwikkeld voor WOZ-bezwaar maken voor winkelpanden en andere bedrijfsobjecten. Na een intakegesprek krijgt u snel duidelijkheid of er voldoende kans van slagen is – transparantie staat voorop. WOZ kwadraat werkt volgens het principe ‘no cure, no pay’: de procedure kan u alleen geld opleveren, geen geld kosten.

Stappenplan WOZ-bezwaar winkels en andere bedrijfspanden

 • Intakegesprek
 • Machtiging & overeenkomst
 • Toetsen WOZ-waarde
 • Bezwaarschrift richting gemeente
 • Toetsen uitspraak van gemeente op bezwaarschrift
 • Als het bezwaarschrift wordt afgewezen kan men in beroep gaan bij de bestuursrechter. De kosten van een dergelijk beroep zijn beperkt.

Tijdens deze procedure houdt WOZ kwadraat u op de hoogte van de voortgang. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden:

Bel ons
Mail ons​

 

Hulp bij WOZ bezwaar maken bedrijfspanden

Neem vrijblijvend contact op

Kan ik u helpen? +31 6 33909399
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het