Waarom controleren of uw WOZ-waarde berekening klopt?

Helaas maken gemeenten soms fouten bij het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden en woningen, en als gevolg daarvan betalen veel mensen te veel belasting. Het goede nieuws is dat u het recht hebt om WOZ-bezwaar te maken tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde als u denkt dat deze onjuist is.

Maar hoe komt u erachter of de vastgestelde WOZ-waarde juist is en of er sprake is van een eerlijke WOZ-waarde? Hier komt WOZ kwadraat in beeld. WOZ kwadraat is speciaal opgezet om mensen te helpen met een WOZ-bezwaar maken. Wij bekijken de eerlijke WOZ-waarde, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig is.

WOZ kwadraat heeft al voor vele klanten met succes WOZ-bezwaar gemaakt bij gemeentes door heel Nederland. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Bel ons
Mail ons
Vul contactformulier in

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald door de gemeente?

Uw gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van uw woning door de marktwaarde te schatten. Hierbij kijkt men naar verkochte vergelijkbare panden in uw buurt: de referentiepanden. Het is belangrijk te checken of de gemeente daarbij de juiste referentiepanden heeft gebruikt. Want een rijtjeswoning kan niet worden vergeleken met een vrijstaande woning, ook al staat deze in dezelfde buurt.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald door de gemeente?

Primaire en secundaire objectkenmerken

Primaire objectkenmerken

Primaire kenmerken zijn feitelijke kenmerken die niet verschillend geïnterpreteerd kunnen worden, zoals:

 • De gebruiksoppervlakte
 • Het bouwjaar
 • De bijgebouwen
 • De perceelgrootte

Secundaire objectkenmerken

Bij de secundaire kenmerken gaat het om kenmerken die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Denk aan:

 • Kwaliteit
 • Onderhoud
 • Uitstraling
 • Voorzieningenniveau
 • Ligging

Secundaire objectkenmerken hebben niet alleen betrekking op de woning zelf, maar ook op de omgeving. Ligt uw woning bijvoorbeeld dicht bij een hoogspanningsmast of een basisschool, dan kan dit de waarde negatief beïnvloeden.

Over secundaire objectkenmerken kunnen verschillende argumenten worden aangevoerd om WOZ bezwaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer uw huis wordt vergeleken met het huis van de buurvrouw, die onlangs haar badkamer heeft laten verbouwen, terwijl uw badkamer al gedateerd is. De huizen zijn dan op dit punt onvergelijkbaar. Een WOZ-bezwaar maken op secundaire kenmerken heeft gewoonlijk dan ook de grootste kans van slagen.

Laat WOZ Kwadraat u helpen

Werkwijze WOZ-bezwaar maken door WOZ Kwadraat

WOZ kwadraat heeft vanaf 2010 een beproefde werkwijze ontwikkeld voor een WOZ-bezwaar. Na een vrijblijvend intakegesprek krijgt u snel duidelijkheid of er voldoende kans van slagen is. Transparantie staat bij WOZ kwadraat voorop.

Stappenplan WOZ kwadraat

 • Intakegesprek
 • Machtiging & overeenkomst
 • WOZ-waarde checken en toetsen
 • Bezwaarschrift richting gemeente
 • Toetsen uitspraak van gemeente op bezwaarschrift
 • Eventueel verdere stappen, bijvoorbeeld beroep bij de rechtbank

Tijdens deze procedure houdt WOZ kwadraat u op de hoogte van de voortgang. Bovendien: de procedure is voor u kosteloos: u kunt met een WOZ-bezwaar geen geld verliezen, alleen maar winnen.

Direct contact opnemen

Werkwijze WOZ-bezwaar maken door WOZ Kwadraat

Meer weten over WOZ-bezwaar maken?

Ontdek hoe WOZ-kwadraat u kan bijstaan in het bezwaar maken tegen WOZ-waarde. Wij kunnen u helpen bij WOZ-bezwaar maken bedrijfspanden, maar ook in gevallen van WOZ-waarde en erfbelasting. Wij helpen u om uw WOZ-waarde te beoordelen en indien nodig bezwaar aan te tekenen, met als doel uw belastingen te verlagen en onnodige kosten te voorkomen. Geïnteresseerd in de dienstverlening van WOZ-kwadraat? Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek:

Bel ons
Mail ons​

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen over WOZ-bezwaar maken

Welke datum hanteert de gemeente bij het vaststellen van de WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt de marktwaarde van woningen en andere panden altijd per 1 januari van het voorgaande jaar. Dit noemt men de waardepeildatum. Dat betekent dat de WOZ-waarde voor 2024 wordt bepaald aan de hand van de waardepeildatum van 1 januari 2023. Dit is de prijs die de woning zou hebben opgebracht, als deze op 1 januari 2023 zou zijn verkocht. Het is belangrijk om dit altijd in het oog te houden.

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van de gemeente?

In de eerste maanden van het jaar valt het aanslagbiljet voor gemeentelijke belastingen bij u op de mat. Op de eerste pagina van het aanslagbiljet staat een dagtekening. Vanaf die datum hebt u zes weken de tijd om het bezwaarschrift in te dienen. Als u het bezwaarschrift ná die 6 weken indient kan de gemeente uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren en hoeft ze het niet in behandeling te nemen.

Ik heb WOZ-bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van de gemeente, maar mijn bezwaar is niet toegewezen. Wat kan ik doen als ik het niet met die uitspraak eens ben?

Wanneer u WOZ-bezwaar hebt gemaakt, heeft de gemeente tot het eind van het kalenderjaar de tijd om uitspraak te doen: het bezwaar wordt toegewezen of niet. Als de gemeente uw bezwaar afwijst en u het daar niet mee eens bent, kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Dit moet gebeuren binnen zes weken vanaf de dagtekening van de gemeentelijke uitspraak op uw bezwaarschrift. Als u te laat bent, zal de rechtbank uw beroep niet-ontvankelijk verklaren en de zaak niet in behandeling nemen.

Stelt de gemeente ook de WOZ-waarde vast van woningen in aanbouw?

Ja. Ook voor een woning in aanbouw stelt de gemeente een WOZ-waarde vast. Deze taxatie gebeurt op basis van de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’, een methode die vaak voor niet-woningen worden gebruikt. Daarbij is niet de verkoopprijs van de woningen maatgevend, maar de grondwaarde en de gemaakte bouwkosten rond de toestandspeildatum (1 januari van het betreffende jaar). Woont u nog in uw eigen koopwoning terwijl uw nieuwe huis in aanbouw is, dan betaalt u over dat belastingjaar dus onroerendzaakbelasting (OZB) voor beide woningen.

Kan ik u helpen? +31 6 33909399
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het